Алианц България е в готовност да посрещне първите си пенсионери

30.08.2021

ПОД Алианц България очаква да посрещне първите пенсионери с вноски, събирани в универсален пенсионен фонд (УПФ) от т. нар. втори пенсионен стълб. Това е изключително важен момент не само за тези, които навършват пенсионна възраст през септември (родените в началото на 1960 г. жени), но и за ПОД Алианц България като едно от пенсионноосигурителните дружества в България с активна роля в изграждането на допълнителното пенсионно осигуряване.
 
От 1 септември осигурените в ЗУПФ „Алианц България“, които са навършили пенсионна възраст, могат да подадат заявления за определяне на пенсионно плащане. За да бъде опуснато разсрочено плащане и пожизнена пенсия е необходимо да се сключи и съответния договор.

Какви са видовете пенсионни плащания?
Начинът на получаване на пенсионните плащания зависи от размера на натрупаните средства в индивидуалната партида и от личния избора на осигуреният.

 • Еднократно изплащане – когато средствата са по-малко от 900 лв. - трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (300 лв.)

 • Разсрочено плащане – когато средствата са над трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на минималната пожизнена пенсия от 45 лв. (15% от минималната пенсия).

 • Допълнителна пожизнена пенсия – предлагаме богат избор от пожизнени пенсии с различни опции за наследяване и различни гаранции, между които пенсионерите могат да избират. При настоящия размер на минималната пенсия (300 лв.), за отпускане на базисната пенсия от УПФ над минималния размер са необходими 9 620 лв.  

  Посочените размери се променят при корекция на минималната пенсия за страната. Но, за всеки пенсионер се прилагат параметрите към момента на определяне на неговото плащане, т.е. веднъж определените плащания се запазват независимо от последваща промяна на минималната пенсия.

  Видове пожизнени пенсии

 • Пожизнена пенсия без допълнителни условия;

 • Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане (от 2 до 10 години, по избор на пенсионера);

 • Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане до предварително избрана възраст – започва се с разсрочено изплащане, което може да е с по-висок размер, и сумата заделена за него се наследява. След разсроченото плащане започва изплащане на пожизнена пенсия.

  Всеки вид пенсия, може да се комбинира с два вида гаранции:

 • Гаранция на тази част от пенсията, която съответства на брутните вноски;

 • Гаранция на първоначалния размер на пенсията – при други равни условия, тази пенсия е с по-нисък размер, тъй като при изчисляването й се прилага Рисков коефициент (8.5%).

  Как можете да подадете заявление за отпускане на пенсия от УПФ?  
  Заявления за отпускане на пенсия от УПФ могат да се подават в офисите на Алианц България тук.
  Единствените документи, които кандидат–пенсионерите от УПФ трябва да представят към заявлението са лична карта/паспорт и документ за лична банкова сметка.
  Пенсиите и разсрочените плащания се отпускат от 1-во число на месеца, следващ подписването на съответния договор. Плащанията ще се извършват от 15-то и 20-то число на месеца, за който се отнасят.

   

  Повече информация можете да намерите тук

   
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки