ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" ЕАД

ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" ЕАД

управление: Светла Несторова адрес: София 1301, ул. “Света София” 6,
телефон: 02 401 4000, 02 460 41 14
факс: 02 911 77 00
e-mail: bullife@bulstradlife.bg

уеб сайт: http://www.bulstradlife.bg
Управление


Надзорен съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД


Петер Хьофингер
Председател на Надзорния съвет

Вернер Матула
Член на Надзорния съвет

Асен Ягодин
Независим член на Надзорния съвет


Управителен съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД


Светла Несторова

Председател на Управителния съвет,
Главен изпълнителен директор


Ангел Виденов
Член на Управителния съвет

Изпълнителен директор


Калоян Антов
Член на Управителния съвет

Изпълнителен директор


Александър Владов
Член на Управителния съвет

Изпълнителен директор


Недялко Чандъров
Член на Управителния съветЦентрално управление, агенции и офиси

ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Централно управление

София 1301, ул. “Света София” 6,
тел.: 02 401 4000, факс: 02 911 77 00
e-mail: bullife(at)bulstradlife.bg


Актуалнa информация за офисите на дружеството и контакти можете да намерите на www.bulstradlife.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки