УНИФИНАНС БРОКЕР

УНИФИНАНС БРОКЕР

управление: Пламен Минев - cобственик и управляващ директор на Групата УНИФИНАНС адрес: София, бул. "Шипченски проход" № 9, етаж 4, офис № 10
телефон: 02/ 400 14 15;
факс: 02/ 400 14 26
e-mail: headoffice@unifinance.bg

уеб сайт: http://www.unifinance.bg
УНИФИНАНС БРОКЕР (УНИФИНАНС)
е група от две фирми, учредени през 2009 година с основен предмет на дейност финансово и застрахователно посредничество между финансови институции (банки и лизингови компании) и застрахователни компании от една страна и от друга – фирми и граждани, търсещи финансови и застрахователни услуги.

УНИФИНАНС БРОКЕР е с предмет на дейност финансово посредничество, а
УНИФИНАНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – със застрахователно посредничество.

Създаването на подобна структура е продиктувано от липсата в достатъчна степен на местния пазар на подобен универсален подход при финансовото и застрахователно посредничество, както и липсата на истински партньори на финансовите институции (банки и лизингови компании) в процеса на пласиране на техните продукти.

УНИФИНАНС има амбициозната задача да постави основите на Европейския брокерски модел в България като се превърне в ефективно действащо звено между финансовите институции и потребителите на техните продукти – фирми и граждани.

Даваме си сметка, че както всяко начало, така и това начинание е труден, но същевременно логичен и осъществим процес.

Екипът на УНИФИНАНС вярва, че с общите усилия на нашите партньори и клиенти ще успеем да създадем нова стойност за всички нас – клиенти, партньори, УНИФИНАНС и за обществото като цяло.

МИСИЯ


Да създадем универсална брокерска компания по Европейски модел, с универсален продуктов подход към клиентите си и превръщайки се в своеобразен ефективен „мост” между тях и финансовите и застрахователни институции.

ПРИНЦИПИ

- Професионализъм
- Оценка и превенция на рисковете
- Качество и бързина
- Прозрачност във взаимоотношенията

ЦЕЛИ

- Фокусиране върху клиентите и техните потребности от финансови и застрахователни продукти, предлагайки им най-подходящите решения за техния бизнес.

- Ефективен партньор на финансовите и застрахователни институции, поемайки несвойствените за тях дейности и превенция на бъдещите им рискове.
- Доближаване продуктите и услугите до клиентите чрез географска експанзия и откриване офиси в големите градове на страната.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

- Анализ на потребностите на клиента
- Информация за кредитния и лизингов пазар
- Консултация за избор на финансираща институция
- Финансов и оперативен лизинг
- Банкови кредити – фирмени и за граждани
- Консултации за преструктуриране на кредити и лизинг
- Банкови продукти
- Логистика и администриране на сделките
- Други финансови консултации


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Продукти

- Автомобилни застраховки
- Имуществени застраховки
- Туристически и лични застраховки
- Застраховки на отговорности
- Транспортни застраховки
- Застраховки на финансови рискове
- Застраховки Живот 

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки