„Здравноосигурителна компания ЦКБ”адрес:
телефон:
„Здравноосигурителна компания ЦКБ” получи лиценз за доброволно здравно осигуряване от КФН на 30.10.2007г. Дружеството  се управлява от Съвет на директорите в състав Никола Грънчаров, Милен Марков, Велислава Балтова и Володя Войски.
Основният акционер, притежаващ пряко 100 % от капитала на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД, който придобива 1 000 000 броя акции с номинал 1 лев. „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД е дружество с капитал 150 000 000 лева, като едноличен собственик на капитала е „Химимпорт” АД.
Дружеството  предоставя следните видове здравноосигурителни пакети: „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, „Извънболнична медицинска помощ”, „Болнична медицинска помощ”, „Допълнителни здравни услуги и стоки” и „Възстановяване на разходи”.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки