„Токуда Здравноосигурителен фонд” АДуправление: Юлиан Стамболджиев адрес:
телефон:

На свое заседание от 08.08.2007 г. Комисията за финансов надзор издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на „Токуда Здравноосигурителен фонд” АД. Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети :

- „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”

- „Извънболнична медицинска помощ”

- „Болнична медицинска помощ”

Основен акционер в дружеството е „Токушукай-София” ЕООД с 80% от капитала, останалите 20 % са разпределени между четири юридически лица. В Надзорния съвет на дружеството влизат чрез съответните представители „Токушукай-София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център Токуда” АД и „Токуда Хоспитал Сървис”АД. Членове на Управителния съвет са Юлиан Стамболджиев - Председател на УС и Изпълнителен директор, Георги Симеонов – член на УС и Станимир Михайлов – член на УС.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li