ЗАД “Сожелайф България” АД

ЗАД “Сожелайф България” АД

адрес: София, Възраждане, ул. Осогово 38-40, сгр. Кристал, етаж 4; София 1303
телефон: + 0700 15 889
e-mail: sogelife.customersrv@socgen.com

уеб сайт: http://www.sogelife.bg

Сожелайф България е част от международната група Сосиете Женерал Застраховане, подразделение на Сосиете Женерал Груп. Сожелайф е животозастрахователнo дружество, основано в София от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк през май 2007. 
Сожелайф България разполага с повече от 240 000 клиента в своето портфолио. Основна цел на застрахователното дружество е да предоставя на клиентите си широка гама от качествени персонализирани застрахователни решения, с различни нива на защита и обезщетение.                                                          

Сожелайф предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки живот за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

Корпоративните продукти на дружеството са адаптирани, както за малки и средни предприятия, така и за Корпоративни компании, които искат да защитят служителите си и да повишат лоялността им, предлагайки допълнителни социални придобивки.

Акционери на ЗАД Сожелайф България са Сожекап (Sogecap) – Застрахователно акционерно дружество - застраховки живот, Франция, притежаващо 51% от капитала на ЗАД Сожелайф България и Сосиете Женерал Експресбанк АД,  с 49% . Дружеството е част от групата на Сосиете Женерал, Франция. 

За да научите повече информация за компанията, моля посетете:  www.sogelife.bg

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки