“Доброволна Осигурителна Мрежа–Здраве” АД

“Доброволна Осигурителна Мрежа–Здраве” АД

управление: Д-р Илко Семерджиев адрес: гр. София, ул.”Цар Симеон” № 57, ет.1
телефон: 02/983 75 35; 02/926 20 74; 02/926 20 75
факс: 02/926 20 66
e-mail: dom@zdrave.net

“Доброволна осигурителна мрежа - Здраве” АД (“ДОМ - Здраве” АД) е първото дружество за доброволно здравно осигуряване, създадено от здравни професионалисти за здравни потребители. То обединява професионалния опит и знания на 117 акционери. „ДОМ-Здраве” АД е и единственото здравноосигурително дружество в страната, в чиято собственост участва неправителствена организация – „Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване”. 

"ДОМ-Здраве" АД се нарежда на едно от водещите места сред дружествата за доброволно здравно осигуряване, работещи на българския пазар. “ДОМ - Здраве” АД притежава лиценз за дейност № 04-ЗОД/09.06.2004 г. от Комисията за финансов надзор.

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки