"Рогер" ООДадрес: гр.София, ж.к."Дружба" бл.184
телефон: 02/ 978 66 40; 0888 802200
e-mail: roger_ins@abv.bg

"Рогер" ООД - Лицензиран застрахователен брокер
Офиси:

гр.София,

 ж.к. "Дружба"1,бл. 184

- партер - 0888802200, тел/факс 9786640

ж.к. "Младост"1,бл.51А - партер - 0888665555

ж.к. "Люлин"9,бл. 958


- партер - 0887802200


управител: Гергана Лялева 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998