СИВЗК

СИВЗК

управление: Борис Георгиев адрес: гр.София,пл."Македония"№1
телефон: 989 5554,981 7211
факс: 989 5554
e-mail: sivzk@abv.bg

уеб сайт: http://www.sivzk.com/
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Варна
    тел.: 052/613 849
     гр. Варна 9000, ул. “Драгоман” № 36

 • София
    тел.: 989 5554
    бул."Витоша"№42,ет.4 ап.8

 • Велико Търново
    тел.: 062/ 627816
    ул."Никола Габровски"№39,вх.А,ет.2

 • Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация


   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки