"ЗБК Димс" АДадрес: гр.София, бул."Ботевградско шосе", №239
телефон: 02/ 816 36 10
факс: 02/ 816 36 11


ЗБК "ДИМС" АД е лицензиран, съгласно изискванията на българското законодателство застрахователен брокер, с лиценз №122/14.05.2002 г. на Дирекцията за застрахователен надзор към МФ на Р.България. Дружеството е основано през април 2002 г. и към настоящия момент обслужва над 5 000 клиенти по задължителни и доброволни застраховки в над 10 от водещите застрахователни компании на българския пазар - Алианц България, Армеец, Булинс, Булстрад, Български имоти, Виктория, Дженерали България, ДЗИ, Евроинс, Кю Би И Интернешънъл иншурънс лимитед, Лев Инс, Уника.

"ЗБК Димс" АД предлага на клиентите си следните услуги:
- анализи, базирани на най-актуалната информация за състоянието на българския застрахователен пазар;
- подпомагане при подготовката и провеждането на специализирани търгове и конкурси;
- традиционно добри професионални отношения с всички застрахователни компании;
- застраховки: Каско, Гражданска отговорност, имуществени застраховки, Зелена карта, медицински застраховки за чужбина, всички видове застраховки на отговорности, Карго застраховки, Злополука и други;
- договаряне на специални условия при застраховане на отговорности и имущества от особен вид;
- стриктно следене на изтичащите полици и падежи на вноски, и своевременно уведомяване на клиентите за датата и размера на премията, която дължат;
- денонощен контакт с наш служител за консултации на клиента при настъпване на събитие;
- документално окомплектоване и завеждане на шети с помощта на наш служител;
- оценка за състоянието и цената на автомобил или друго имущество, които наш клиент иска да закупи или продаде;
- при застраховка “Каско” – маркиране на автомобила от наш служител /ако го изисква застрахователя/, а при щета – завеждане на щетата и откарване на катастрофиралия автомобил до подходящ сервизза отремонтиране на щетата;
- и всичко, което възникне като необходимост по отношение на застраховките на клиентите ни, за което нашия екип е компетентен;
- маркировка на автомобили  на място. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,